Reference rodičů

Květa H., Prostějov, 2015

Dobrý den, vážená paní Kořenková,
nejprve bych Vám chtěla jménem celé naší rodinky popřát vše dobré do Nového roku, mnoho radosti a Božího požehnání celé Vaší rodině a hodně sil do práce, která je velmi přínosná!
Ještě jednou bych Vám také chtěla poděkovat za kurz, který jsme mohli spolu s manželem nedávno absolvovat. Velice pozitivně nás "poznamenal" a jsme za něj opravdu rádi.

...číst více

Magda Strejčková

BÁSEŇ O KER
Je na čase a taky fér,
zhodnotit tu ten můj KER.

...číst více

Hanka, Vyškov, 2015

Důvodem k docházení na rodičovskou skupinu (KER) mi byla potřeba nečerpání nových informací o vztazích v rodině, o komunikaci mezi dítětem a dospělým. Oslovila mě prezentace a positivní přístup paní lektorky, také informace týkající se tématu sourozenecké konstelace a ona komunikace. Dnes, když se ohlížím nazpět, mohu říci, že se mi podařilo změnit postoj k dětem, vstřícněji jim naslouchám, snažím se povzbuzovat je, a to jsem začala používat i v mém povolání učitelky 1. stupně ZŠ. Paní lektorko – vyjadřuji 100% spokojenost.

H. 2015

Nebylo a není mi jedno, jak s mužem vychováváme děti, protože si myslím, že děti si zaslouží víc naší pozornosti a péče, považovala jsem chození do rodičovské skupiny za správnou cestu. Toužím být dětem blíž. Jako pedagog jsem spoustu věcí o výchově věděla, jen jsem je neuměla použít. Všechna probíraná témata mě moc zaujala. Vedení paní lektorkou bylo skvělé, názorné, poučné, dobře zapamatovatelné.

...číst více

D. P. 2015

Přála jsem si ,,restartovat“ svou rodičovskou roli a sjednotit se ve výchově s manželem. A co se mi již po absolvování KER podařilo změnit? Opustila jsem autoritativní přístup k výchově a více se zaměřila na potřeby jakými jsou povzbuzování, chvála, Já-sdělení. S lektorkou jsem byla maximálně spokojená.

V. P. 2015

Na KER mě pozvala má manželka. Co mě zaujalo, bylo povzbuzování, řešení konfliktů mezi sourozenci a tzv. ,,Já sdělení“. Rád bych paní Kořenkové poděkoval za velmi příjemné a profesionální vedení. Ve skupině bylo vytvořeno otevřené a bezpečné prostředí, za které jsem rád.

12345

 

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje

Televize Noe – Kulatý stůl

Reference rodičů

Na kurz KER jsem se přihlásil na základě doporučení člověka, který již tento kurz absolvoval. Postupně jsem ocenil práci ve dvojicích a ve skupinách, i...

Rodič/absolvent KERu Mohelnice 2019

Jsem maminkou malých dětí a v jejich výchově čas od času narážím...Toužila jsem tedy po nějaké inspiraci, jak věci dělat jinak, jak vychovávat bez nutnosti...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Jaký důvod mě do rodičovské skupiny KER přivedl? Byla to potřeba zlepšit svou komunikaci s ostatními lidmi kolem sebe. Postupně jsem ocenila, že na základě...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Více referencí


O mně

Marcela Anežka KořenkováJiž jako dítě jsem zakoušela nesmírnou radost ze situací, ve kterých jsem mohla být prostředníkem smíru. Být tím, kdo pomáhá obnovit vztah, nacházet cestu k odpuštění si a snaží se vnést do situace pokoj. Dnes, coby matka tří dětí, ale také psychoterapeutka, mediatorka a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé, mohu naplňovat tyto cíle i nadále, a tak s upřímnou radostí sledovat, jak se obnovuje láska mezi rodiči a dětmi, láska v rodinách. Ráda bych pomohla i vám nacházet cestu, jež vede ke zlepšení vztahů s lidmi (dětmi), které nám život dává. ...číst více

Co nabízím
  • Lektorování vzdělávacího programu Efektivní rodičovství (KER) v podobě základních kurzů KER, tématicky nadstavbových kurzů a svépomocnou skupinu pro absolventy základních kurzů
  • Vztahové a rodičovské poradenství, případně psychoterapii
  • Přednášky a semináře na různá témata
  • Moderaci vašich (tiskových, odborných či mezinárodních) konferencí, seminářů
  • COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens – zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám
Kalendář akcí

[ ^ nahoru ^ ]