Reference rodičů

Rodič/absolvent KERu Mohelnice 2019

Na kurz KER jsem se přihlásil na základě doporučení člověka, který již tento kurz absolvoval. Postupně jsem ocenil práci ve dvojicích a ve skupinách, i profesionální přístup paní lektorky. Témata, která zde zazněla byla v určitém slova smyslu pro mne nová, a stala se pro mne významným posunem ve vnímání vztahu rodič-dítě. A co se mi již z nově poznaného podařilo ve výchově změnit? Určitě je to nový pohled na dítě. Učím se ho vnímat rovnocenněji, respektovat ho a více vnímat jeho pocity. Zároveň mě to vede k tomu, předávat mu zodpovědnost a vést ho k samostatnosti. Na tom se snažím hodně pracovat. KER bych určitě ostatním rodičům doporučil. Má nedocenitelný přínos do rodinného života.

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Jsem maminkou malých dětí a v jejich výchově čas od času narážím...Toužila jsem tedy po nějaké inspiraci, jak věci dělat jinak, jak vychovávat bez nutnosti křiku. V kurzu jsem hodně ocenila téma komunikace, které přineslo svůj efekt jak k dětem, tak ještě ve větší míře k partnerovi. Co mi již nyní přináší užitek? Např. to, že dnes již vím, že ne všechny konflikty dětí musím řešit já (add příslušnost problému). Pro lepší porozumění tématům oceňuji nácvik konkrétních situací - příklady a jejich konkrétní řešení. Také jsem si v čase kurzu uvědomila řadu omylů, kterých se ve výchově dopouštím, a kterých jsem si nebyla před tím vědoma. Ráda bych také ocenila lektorku, její vedení, vstřícný přístup a snahu pochopit jednotlivé situace. I její humor. Kurz bych určitě doporučila.

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Jaký důvod mě do rodičovské skupiny KER přivedl? Byla to potřeba zlepšit svou komunikaci s ostatními lidmi kolem sebe. Postupně jsem ocenila, že na základě daných jednoduchých komunikačních pravidel se dá úspěšně komunikovat, neurážet, povzbuzovat. Kurz popravdě ovlivnil mé myšlení a i lepší volbu slov při vyjadřování se. Dnes už se mi dostává i výborné zpětné vazby od lidí, se kterými komunikuji. Také už nejen chválím, ale i povzbuzuji. Snažím se i nepříjemné věci říci způsobem, který druhého nezraní. Rodičům bych kurz určitě doporučila.

Rodič/absolvent KERu Mohelnice 2019

Měl jsem chuť získat nové dovednosti a vyjasnit si některé pojmy, tak jsem na nabídku KER zareagoval a přihlásil se. Ocenil jsem otevřenost skupiny a srozumitelnost lektorky. Téma, které mi nejvíce dalo, bylo asi téma přirozených a logických důsledků. Díky poznanému také nyní více chápu různé typy dětských projevů a rozumím jejich příčinám. Také více povzbuzuji. Jinak, lektorka je výborná, a kurz bych každému doporučil. Ostatně, děkuji, že takový kurz existuje.

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Paní lektorko, děkuji Vám za ukázání cesty, kterou bych se mohla vydat při výchově svých dětí. Někdy to není lehké, ale díky tomu, čemu rodiče učíte, by ta cesta nemusela být tak trnitá. Nejen, že precizně danou látku přednesete, ale i pohotově odpovídáte na dotazy účastníků. Ve Vašich hodinách byla vždy uvolněná atmosféra, za což Vám náleží můj dík a i za Vaše rady. Jen tak dál. Milí rodiče, kurz určitě doporučuji, najdete v něm ten správný klíč...

Rodič/absolventka KERu Pavlovice u Přerova 2019

Potřebovala jsem zlepšit komunikaci se svým dítětem, najít způsob, jak řešit krizové situace více v klidu, jak zvládat dětský vzdor a jak ovlivňovat atmosféru v rodině, aby se v ní jednotliví členové cítili dobře. Kurz končím s tím, že děkuji lektorce za příjemné, kultivované vedení každého setkání, za lidský přístup, zajímavá témata, a za impulsy vedoucí ke změny mé dosavadní komunikace. A přestože je to běh na dlouhou trať, vydávám se na ni, neboť teď již vím, jak na to. Díky za uspořádání tohoto kurzu, i nadále budu sledovat aktivity pořadatele.

12345

 

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje

Televize Noe – Kulatý stůl

Reference rodičů

Na kurz KER jsem se přihlásil na základě doporučení člověka, který již tento kurz absolvoval. Postupně jsem ocenil práci ve dvojicích a ve skupinách, i...

Rodič/absolvent KERu Mohelnice 2019

Jsem maminkou malých dětí a v jejich výchově čas od času narážím...Toužila jsem tedy po nějaké inspiraci, jak věci dělat jinak, jak vychovávat bez nutnosti...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Jaký důvod mě do rodičovské skupiny KER přivedl? Byla to potřeba zlepšit svou komunikaci s ostatními lidmi kolem sebe. Postupně jsem ocenila, že na základě...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Více referencí


O mně

Marcela Anežka KořenkováJiž jako dítě jsem zakoušela nesmírnou radost ze situací, ve kterých jsem mohla být prostředníkem smíru. Být tím, kdo pomáhá obnovit vztah, nacházet cestu k odpuštění si a snaží se vnést do situace pokoj. Dnes, coby matka tří dětí, ale také psychoterapeutka, mediatorka a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé, mohu naplňovat tyto cíle i nadále, a tak s upřímnou radostí sledovat, jak se obnovuje láska mezi rodiči a dětmi, láska v rodinách. Ráda bych pomohla i vám nacházet cestu, jež vede ke zlepšení vztahů s lidmi (dětmi), které nám život dává. ...číst více

Co nabízím
  • Lektorování vzdělávacího programu Efektivní rodičovství (KER) v podobě základních kurzů KER, tématicky nadstavbových kurzů a svépomocnou skupinu pro absolventy základních kurzů
  • Vztahové a rodičovské poradenství, případně psychoterapii
  • Přednášky a semináře na různá témata
  • Moderaci vašich (tiskových, odborných či mezinárodních) konferencí, seminářů
  • COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens – zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám
Kalendář akcí

[ ^ nahoru ^ ]