Vztahové a rodičovské poradenství

Vztahové a rodičovské poradenství nabízím zejména těm rodičům, jejichž výchovné směřování se neshledává s cíli, kterých by při výchově svých dětí rádi dosahovali. Cílem této poradenské činnosti je pomoci rodičům nacházet takové mechanizmy a rozvíjet takové dovednosti, díky kterým dokážou nastalé těžkosti efektivně řešit, ale zejména jim účinně předcházet.

Metody, které jsou v rámci tohoto poradenství užívány, vedou rodiče k zmapování nejčastěji se vyskytujících problémů, uvědomění si výchovného stylu, který ve výchově uplatňují a jeho důsledků, a připomenutí si cílů, ke kterým chtějí s dítětem směřovat. Prostřednictvím těchto zvolených metod je rodič podporován také k tomu, aby se vzájemná komunikace mezi ním a dítětem nesla vždy v  duchu zachování vzájemné úcty a respektu, důvěry, povzbuzování a vzájemného bezpodmínečného přijetí.

Způsob řešení konfliktů s dětmi se přirozeně promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem, o to citelněji, pokud rodič užívá při výchově trestů. Podpora, která je tedy v rámci poradenství rodiči nabídnuta, učí řešit konflikty způsobem, kdy rodič netrestá, ale nechává nést dítě tzv. přirozené či logické důsledky. Na základě nich se dítě přirozeným způsobem učí nést zodpovědnost za své chování a osobnostně roste v poznání, jež vychází ze zkušenosti samotné, nikoliv z direktoria rodiče.  Rodič je také podporován ke zdravé komunikaci a jejím zásadám i k vytváření vzájemné jednoty s druhým partnerem. Tak tato poradenská pomoc ve svém důsledku pomáhá následně vytvářet pevnější, spokojenější a hlavně fungující rodinné vztahy.

Objednávka poradenství

Konzultace v rámci poradenství probíhá na základě předešlé telefonické či e-mailové komunikace.
Podle Vašeho místa bydliště je možné využít:

Kontakt

tel. +420 733 522 339
e-mail korenkovam@email.cz
nebo využijte kontaktní formulář

Cena

600 Kč/hod (+ 21% DPH)
 

 

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje

Televize Noe – Kulatý stůl

Reference rodičů

Na kurz KER jsem se přihlásil na základě doporučení člověka, který již tento kurz absolvoval. Postupně jsem ocenil práci ve dvojicích a ve skupinách, i...

Rodič/absolvent KERu Mohelnice 2019

Jsem maminkou malých dětí a v jejich výchově čas od času narážím...Toužila jsem tedy po nějaké inspiraci, jak věci dělat jinak, jak vychovávat bez nutnosti...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Jaký důvod mě do rodičovské skupiny KER přivedl? Byla to potřeba zlepšit svou komunikaci s ostatními lidmi kolem sebe. Postupně jsem ocenila, že na základě...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Více referencí


O mně

Marcela Anežka KořenkováJiž jako dítě jsem zakoušela nesmírnou radost ze situací, ve kterých jsem mohla být prostředníkem smíru. Být tím, kdo pomáhá obnovit vztah, nacházet cestu k odpuštění si a snaží se vnést do situace pokoj. Dnes, coby matka tří dětí, ale také psychoterapeutka, mediatorka a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé, mohu naplňovat tyto cíle i nadále, a tak s upřímnou radostí sledovat, jak se obnovuje láska mezi rodiči a dětmi, láska v rodinách. Ráda bych pomohla i vám nacházet cestu, jež vede ke zlepšení vztahů s lidmi (dětmi), které nám život dává. ...číst více

Co nabízím
  • Lektorování vzdělávacího programu Efektivní rodičovství (KER) v podobě základních kurzů KER, tématicky nadstavbových kurzů a svépomocnou skupinu pro absolventy základních kurzů
  • Vztahové a rodičovské poradenství, případně psychoterapii
  • Přednášky a semináře na různá témata
  • Moderaci vašich (tiskových, odborných či mezinárodních) konferencí, seminářů
  • COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens – zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám
Kalendář akcí

[ ^ nahoru ^ ]