COPE

COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens je zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám. 

Program COPE je tvořen šesti moduly a svými tématy vede žáky a studenty k rozpoznání svých potřeb a jejich uspokojení kladným způsobem, k sebeúctě, sebedůvěře i vzájemné úctě. Mezi dalšími tématy, kterým je věnována pozornost, nacházíme témata: hledání účinných metod zvládání stresu a zlosti, budování zdravých mezilidských vztahů založených na rovnováze mezi sebou samým a okolím, a úspěšná komunikace.

Charakteristické pro práci v rámci těchto modulů je aktivní zapojení všech účastníků a jejich osobní účast v procesu učení prostřednictvím metod: ,,role-play“; práce s pracovními listy, brainstorming, práce v malých skupinkách, simulace vzorových situací, sdílení, diskuse.

Dovednosti, kterým se účastníci prostřednictvím tohoto programu učí, a poznání, ke kterému zážitkovou formou dozrávají, jim mohou být zdrojové pro čas dospívání i dospělosti.

Teoretický základ programu COPE je vystavěn na principech Individuální psychologie MUDr. A. Adlera a na principech Terapie realitou Williama Glassera.

 

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje

Televize Noe – Kulatý stůl

Reference rodičů

Na kurz KER jsem se přihlásil na základě doporučení člověka, který již tento kurz absolvoval. Postupně jsem ocenil práci ve dvojicích a ve skupinách, i...

Rodič/absolvent KERu Mohelnice 2019

Jsem maminkou malých dětí a v jejich výchově čas od času narážím...Toužila jsem tedy po nějaké inspiraci, jak věci dělat jinak, jak vychovávat bez nutnosti...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Jaký důvod mě do rodičovské skupiny KER přivedl? Byla to potřeba zlepšit svou komunikaci s ostatními lidmi kolem sebe. Postupně jsem ocenila, že na základě...

Rodič/absolventka KERu Mohelnice 2019

Více referencí


O mně

Marcela Anežka KořenkováJiž jako dítě jsem zakoušela nesmírnou radost ze situací, ve kterých jsem mohla být prostředníkem smíru. Být tím, kdo pomáhá obnovit vztah, nacházet cestu k odpuštění si a snaží se vnést do situace pokoj. Dnes, coby matka tří dětí, ale také psychoterapeutka, mediatorka a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé, mohu naplňovat tyto cíle i nadále, a tak s upřímnou radostí sledovat, jak se obnovuje láska mezi rodiči a dětmi, láska v rodinách. Ráda bych pomohla i vám nacházet cestu, jež vede ke zlepšení vztahů s lidmi (dětmi), které nám život dává. ...číst více

Co nabízím
  • Lektorování vzdělávacího programu Efektivní rodičovství (KER) v podobě základních kurzů KER, tématicky nadstavbových kurzů a svépomocnou skupinu pro absolventy základních kurzů
  • Vztahové a rodičovské poradenství, případně psychoterapii
  • Přednášky a semináře na různá témata
  • Moderaci vašich (tiskových, odborných či mezinárodních) konferencí, seminářů
  • COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens – zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám
Kalendář akcí

[ ^ nahoru ^ ]