Reference rodičů

Z e-mailu tatínka, 2016

Chtěl bych vám touto cestou poděkovat za zorganizování přednášky paní Kořenkové o nevhodném chování dětí. Přednáška byla velmi zajímavá a za sebe mohu říci, že se plně ztotožňuji s názory paní Kořenkové ohledně nevhodného chování dětí. A to zejména proto, že se pokusila, byť v krátkém čase, tento problém analyzovat, a to od důsledků „zlobivých dětí“ až k příčinám, které mířily k problémům výchovy v rodinách a celospolečenským problémům, které si s sebou neseme i napříč generacemi.

...číst více

Květa H., Prostějov, 2015

Dobrý den, vážená paní Kořenková,
nejprve bych Vám chtěla jménem celé naší rodinky popřát vše dobré do Nového roku, mnoho radosti a Božího požehnání celé Vaší rodině a hodně sil do práce, která je velmi přínosná!
Ještě jednou bych Vám také chtěla poděkovat za kurz, který jsme mohli spolu s manželem nedávno absolvovat. Velice pozitivně nás "poznamenal" a jsme za něj opravdu rádi.

...číst více

Magda Strejčková

BÁSEŇ O KER
Je na čase a taky fér,
zhodnotit tu ten můj KER.

...číst více

Hanka, Vyškov, 2015

Důvodem k docházení na rodičovskou skupinu (KER) mi byla potřeba nečerpání nových informací o vztazích v rodině, o komunikaci mezi dítětem a dospělým. Oslovila mě prezentace a positivní přístup paní lektorky, také informace týkající se tématu sourozenecké konstelace a ona komunikace. Dnes, když se ohlížím nazpět, mohu říci, že se mi podařilo změnit postoj k dětem, vstřícněji jim naslouchám, snažím se povzbuzovat je, a to jsem začala používat i v mém povolání učitelky 1. stupně ZŠ. Paní lektorko – vyjadřuji 100% spokojenost.

...číst více

H. 2015

Nebylo a není mi jedno, jak s mužem vychováváme děti, protože si myslím, že děti si zaslouží víc naší pozornosti a péče, považovala jsem chození do rodičovské skupiny za správnou cestu. Toužím být dětem blíž. Jako pedagog jsem spoustu věcí o výchově věděla, jen jsem je neuměla použít. Všechna probíraná témata mě moc zaujala. Vedení paní lektorkou bylo skvělé, názorné, poučné, dobře zapamatovatelné.

...číst více

123

 

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje

Televize Noe – Kulatý stůl

Reference rodičů

Chtěl bych vám touto cestou poděkovat za zorganizování přednášky paní Kořenkové o nevhodném chování... ...více

Z e-mailu tatínka, 2016

Dobrý den, vážená paní Kořenková, nejprve bych Vám chtěla jménem celé naší rodinky popřát vše dobré... ...více

Květa H., Prostějov, 2015

BÁSEŇ O KER Je na čase a taky fér, zhodnotit tu ten můj KER. ...více

Magda Strejčková

Více referencí


O mně

Marcela Anežka KořenkováJiž jako dítě jsem zakoušela nesmírnou radost ze situací, ve kterých jsem mohla být prostředníkem smíru, tím, kdo pomáhá obnovit vztah, nacházet cestu k odpuštění si a snaží se vnést do situace pokoj. Dnes, coby matka tří dětí, ale také absolventka CMTF UP Olomouc, psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé, mohu naplňovat tyto cíle i nadále a tak s upřímnou radostí sledovat, jak se obnovuje láska mezi rodiči a dětmi, láska v rodinách. ...číst více

Co nabízím
  • Lektorování vzdělávacího programu Efektivní rodičovství (KER) v podobě základních kurzů KER, tématicky nadstavbových kurzů a svépomocnou skupinu pro absolventy základních kurzů
  • Vztahové a rodičovské poradenství, případně psychoterapii
  • Přednášky a semináře na různá témata
  • Moderaci vašich (tiskových, odborných či mezinárodních) konferencí, seminářů
  • COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens – zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám
Kalendář akcí

[ ^ nahoru ^ ]