COPE

COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens je zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám. 

Program COPE je tvořen šesti moduly a svými tématy vede žáky a studenty k rozpoznání svých potřeb a jejich uspokojení kladným způsobem, k sebeúctě, sebedůvěře i vzájemné úctě. Mezi dalšími tématy, kterým je věnována pozornost, nacházíme témata: hledání účinných metod zvládání stresu a zlosti, budování zdravých mezilidských vztahů založených na rovnováze mezi sebou samým a okolím, a úspěšná komunikace.

Charakteristické pro práci v rámci těchto modulů je aktivní zapojení všech účastníků a jejich osobní účast v procesu učení prostřednictvím metod: ,,role-play“; práce s pracovními listy, brainstorming, práce v malých skupinkách, simulace vzorových situací, sdílení, diskuse.

Dovednosti, kterým se účastníci prostřednictvím tohoto programu učí, a poznání, ke kterému zážitkovou formou dozrávají, jim mohou být zdrojové pro čas dospívání i dospělosti.

Teoretický základ programu COPE je vystavěn na principech Individuální psychologie MUDr. A. Adlera a na principech Terapie realitou Williama Glassera.

 

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje

Televize Noe – Kulatý stůl

Reference rodičů

Do kurzu mě vedla potřeba změny ve svém životě. Cítil jsem, že potřebuji změnit své postoje... ...více

M. L., Zábřeh 2018

Kurz mi umožnil zamyslet se nejen nad výchovou naší dcery, ale také jsem si uvědomila ledacos ze... ...více

Veronika, Zábřeh 2018

Když jsem přicházela na první setkání kurzu, byla jsem trochu zoufalá z našich neposlušných dětí. Ne... ...více

Paní V., Zábřeh 2018

Více referencí


O mně

Marcela Anežka KořenkováJiž jako dítě jsem zakoušela nesmírnou radost ze situací, ve kterých jsem mohla být prostředníkem smíru, tím, kdo pomáhá obnovit vztah, nacházet cestu k odpuštění si a snaží se vnést do situace pokoj. Dnes, coby matka tří dětí, ale také absolventka CMTF UP Olomouc, psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé, mohu naplňovat tyto cíle i nadále a tak s upřímnou radostí sledovat, jak se obnovuje láska mezi rodiči a dětmi, láska v rodinách. ...číst více

Co nabízím
  • Lektorování vzdělávacího programu Efektivní rodičovství (KER) v podobě základních kurzů KER, tématicky nadstavbových kurzů a svépomocnou skupinu pro absolventy základních kurzů
  • Vztahové a rodičovské poradenství, případně psychoterapii
  • Přednášky a semináře na různá témata
  • Moderaci vašich (tiskových, odborných či mezinárodních) konferencí, seminářů
  • COPE – Creating Optimal Personal Experiences for Teens – zážitkově vedený výukový program určený mladým lidem základních a středních škol, kteří jeho prostřednictvím lépe poznávají sebe sama a učí se rozumět svým reakcím a volbám
Kalendář akcí

[ ^ nahoru ^ ]